THE MADISON

THÔNG TIN CƠ BẢN

Số lượng: 206 căn hộ

Kết cấu: 1 hầm + 36 tầng nổi

Số lượng căn hộ/ sàn: 6 – 7 căn hộ

Số lượng thang máy/ tòa: 3 thang máy + 1 thang vận chuyển

Số lượng thang thoát hiểm/tòa: 2 thang thoát hiểm với cửa chống cháy

MẶT BẰNG TẦNG THE MADISON

Tầng điển hình 5 – 15, 18 – 20, 23, 24, 27, 28, 31 – 34

Tầng Duplex 16 – 17 và Duplex 25 – 26
Tầng Duplex 21 – 22 và Duplex 29 – 30

LIÊN HỆ THAM QUAN NHÀ MẪU GATEWAY THẢO ĐIỀN

PHÒNG KINH DOANH GATEWAY THẢO ĐIỀN:

Mr. Bảo    : 0909 235 168

Mr. Hưng : 0909 02 7895

Mr. Linh  : 0901 488 262 (FOR ENGLISH CONTACT)

Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh trước khi xem nhà mẫu để được chuẩn bị tiếp đón tốt nhất

Địa chỉ nhà mẫu: 51 – 53 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3

THE ASPEN

THÔNG TIN CƠ BẢN

Số lượng: 223 căn hộ

Kết cấu: 1 hầm + 42 tầng nổi

Số lượng căn hộ/sàn: 5 – 7 căn hộ

Số lượng thang máy/tòa: 3 thang máy + 1 thang vận chuyển

Số lượng thang thoát hiểm/tòa: 2 thang thoát hiểm với cửa chống cháy

MẶT BẰNG TẦNG

Tầng điển hình 6 – 22 , 23, 26, 29, 30, 33, 34, 37 – 40

MAT BANG THE ASPEN DIEN HINH

Tầng Duplex 24 – 25 và Duplex 31 – 32
MAT BANG THE ASPEN DUPLEX 1
Tầng Duplex 27 – 28 và Duplex 35 – 36

MAT BANG THE ASPEN DUPLEX 2

LIÊN HỆ THAM QUAN NHÀ MẪU GATEWAY THẢO ĐIỀN

PHÒNG KINH DOANH GATEWAY THẢO ĐIỀN:

Mr. Bảo    : 0909 235 168

Mr. Hưng : 0909 02 7895

Mr. Linh  : 0901 488 262 (FOR ENGLISH CONTACT)

Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh trước khi xem nhà mẫu để được chuẩn bị tiếp đón tốt nhất

Địa chỉ nhà mẫu: 51 – 53 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3